Giá Bạt, mái che Màng nhà kính PE Đức thinh  4.2m Loại: Nhà vải bạt

Màng nilon nhà kính PE các loại (khổ 2.2m, 3.2m, 4.2m, độ dày 1.2zem (120 micron) và 1.5zem (150 micron),

Màng nhà kính nông nghiệp trồng Rau Hoa

Nhựa Đức Thịnh - Màng PE Phủ Nhà Kính sản phẩm mới,...