Giá Bạt, mái che Màng nhà kính PE Đức thinh  4.2m Loại: Nhà vải bạt

Màng nilon nhà kính PE các loại (khổ 2.2m, 3.2m, 4.2m, độ dày 1.2zem (120 micron) và 1.5zem (150 micron),

Màng nhà kính nông nghiệp trồng Rau Hoa
Bán màng phủ nhà kính, lợp nhà kính , Màng Nhà Kính, Sản Xuất Màng PE Nhà Kính Tại Đà Lạt ..

,..